Coronamaatregelen per risiconiveau #

Onderstaand overzicht geeft per risiconiveau aan welke maatregelen (ten minste) gelden in jouw regio. Voor ieder niveau geldt: volg de basisregels. Bestuurders kunnen besluiten om aanvullend strengere maatregelen te nemen als de situatie daarvoor aanleiding geeft.

Meer informatie vind je op rijksoverheid.nl/coronavirus

waakzaam (risiconiveau) zorgelijk (risiconiveau) ernstig (risiconiveau) zeer ernstig (risiconiveau) lockdown (risiconiveau)
Er op uit

Geen beperkingen

Maximaal 4 inclusief jezelf

Maximaal 2 inclusief jezelf
Thuisbezoek familie en vrienden Geen beperkingen Maximaal 6 van een ander huishouden Maximaal 3 van een ander huishouden Maximaal 3 van een ander huishouden. Maximaal 1 bezoek per dag Blijf thuis
Samenkomsten Reservering verplicht bij evenementen Met reservering en een vaste zitplaats: Maximaal 60 binnen Maximaal 80 buiten Met reservering en een vaste zitplaats: Maximaal 30 binnen Maximaal 40 buiten Bijeenkomsten beperkt toegestaan met reservering en vaste zitplaats: Geen evenementen. Maximaal 30 binnen Geen bijeenkomsten
Huwelijksvoltrekkingen Geen beperkingen Maximaal 60 binnen. Maximaal 80 buiten

Maximaal 30

Verpleeghuizen

Maatregelen afhankelijk van de situatie op de locatie. Bijvoorbeeld reservering van bezoek, een gezondheidscheck, gebruik van mondneusmaskers, en het beperken van bezoek.

Horeca Reservering, vaste zitplaats en check- gesprek verplicht Horeca open tot 01:00. Laatste inloop 00:00 Horeca open tot 22:00. Laatste inloop 21:00 Horeca gesloten Horeca gesloten
Sport Geen beperkingen Geen beperkingen Geen publiek bij (amateur)-wedstrijden Geen sportwedstrijden. Bij trainingen maximaal 4 personen op 1,5 meter afstand (uitzondering geldt voor jongeren tot en met 17 jaar). Sluiting kleedkamers en sportkantines Verbod op sportactiviteiten binnen. Buiten maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Sluiting kleedkamers en sportkantines
Binnenlandse reizen Geen beperkingen

Beperk reisbewegingen

Niet noodzakelijke reizen in binnen- en buitenland vermijden
OV

Mondkapje verplicht

Uitvaart

Maximaal 100 binnen en 250 buiten

Onderwijs

Basisscholen en voortgezet onderwijs blijven open. Fysiek onderwijs in mbo, hbo en wo waar basisregels gevolgd kunnen worden.

Mbo, hbo en wo alleen via online onderwijs
Werk

Werk thuis, tenzij het niet anders kan

Winkels Draag een mondkapje Volg aanwijzingen winkels. Winkeltijden voor ouderen

Geen koopavonden behalve voor verkoop levensmiddelen. Winkeltijden voor ouderen

Alcohol en softdrugs

Geen beperkingen

Na 20:00 uur: Verbod op verkoop alcohol en softdrugs. Verbod op bezit / nuttigen alcohol en softdrugs in openbare ruimte

Houd je altijd aan de basisregels #

Meer informatie: rijksoverheid.nl/coronavirus of bel 0800-1351

Deze website staat op GitHub. Opgezet door Erik Kroes. Hulp en reakties welkom!